Voor Printable Technical Textiles is streven naar topkwaliteit vanzelfsprekend, zowel van onze producten als van onze relatie met klanten en leveranciers. Daarom zijn wij verheugd te melden dat deze ambitie recent tot uitdrukking is gekomen in certificering volgens ISO 9001.

Het afgelopen jaar heeft DEKRA – een wereldwijd erkende organisatie op het gebied van testen en certificeren – ons begeleid en getoetst bij het behalen van dit predicaat. Tijdens dit proces hebben we geleerd hoe we onze bedrijfsvoering nog beter stroomlijnen om de kwaliteit van alles wat we doen te waarborgen.

Deze certificering is een belangrijke stap in de professionalisering van Printable. We kunnen nu immers ook aantoonbaar en meetbaar voldoen aan de wensen en eisen van onze partners in de keten. Bij bestaande of nieuwe samenwerking staat dit voor instandhouding en zekerheid over kwaliteit en prestatie.

De ISO 9001-certificering sterkt ons extra in het vertrouwen waarmee we voor en met onze partners aan de slag willen.